Ana Sayfa

ÖMY
Ömer Miraç YAMAN İstanbul’da doğdu. 1999 yılında Yunus Emre Süper Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde 2003 yılında, Yüksek Lisans eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde 2007 yılında tamamladı. Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Doktora eğitimine 2008 yılında başladı ve 2012 yılında tamamladı. 2009 ila 2014 yılları arasında Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Yaman, halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Öğretim Üyeliği görevine devam etmektedir.
  • Yaman, Ömer Miraç, Türkiye’de Gençlik Sosyolojisi Çalışmalarına Dair Bibliyografik Bir Değerlendirme, Alternatif Politika, Cilt:5, Sayı:2, Eylül 2013, 114-138.
  • Yaman, Ömer Miraç - Akyurt, M. Ali, Sosyal Hizmete Kültürel Yaklaşım: 2011 Van Depremi Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Sayı:26, 2013, s.105-144.
  • Yaman, Ömer Miraç, Uyuşturucu Madde Bağımlısı Gençlerin Aile İçi İlişkilere Yönelik Görüşleri: Esenler-Bağcılar Örneği, Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 1(1), Bahar-2014, s.99-135.
  • Yaman, Ömer Miraç - Kesgin, Bedrettin, Esnek Piyasalar ve En Alttaki Yoksullar Olarak Engelli Kadınlar, Uluslar arası Kör ve Az Gören Kadınların Mesleki Eğitimi, Mesleki Rehabilitasyonu, İstihdamı ve Sosyal Hayata Uyum Sempozyumu, Türkiye Körler Federasyonu, Ankara, 2011.
  • Yaman, Ömer Miraç - Acar, Burak, Sosyal Hizmet Birikiminde Suç ve Adalet Çalışmaları (1923-2013), Sosyal Hizmet Sempozyumu, 2014.
  • Yaman, Ömer Miraç - Şahin, F. Zehra - Turgay, Ümit - Tan, Damla, Adli Sosyal Hizmetin Konusu Olarak Çocuk: Bibliyografik Bir Değerlendirme, Sosyal Hizmet Sempozyumu, 2014.
  • Yaman, Ömer Miraç – Uyanık, Zeynep – Gökaslan, Özge, Toplum Ruh Sağlığında Tıbbi Sosyal Hizmet Çalışmaları (1950-2013), Uluslararası Sağlık ve Sosyal Hizmetler Zirvesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekler Federasyon (SADEF), Antalya, 02-06 Aralık 2015.
  • Yaman, Ömer Miraç – Erten, Rabia, Sosyal Hizmet Birikiminde Doğal Afet Çalışmaları (1950-2013), Uluslararası Sağlık ve Sosyal Hizmetler Zirvesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekler Federasyon (SADEF), Antalya, 02-06 Aralık 2015.
  • Yaman, Ömer Miraç - Acar, Burak, Akademik Alanda Üretilen Denetimli Serbestlik Çalışmaları (2005-2015), Türkiye'de Denetimli Serbestliğin 10. Yılı Uluslararası Sempozyumu, T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, 8-10 Aralık 2015.

Dersler

Kitaplar

Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SABİF) Sosyal Hizmet Bölümü
omermirac@gmail.com