İlk Dönem Sosyal Çalışma Disiplininin Bilimsel Zemini: Sosyal Kanıt Modeli

Kökleri çok daha eskilere dayanan sosyal çalışma disiplinin bilimsel bir alan olarak ortaya çıkışı 19.yy’a dayanmaktadır. Ortaya çıktığı ilk dönemlerde sosyal çalışma disiplinin bilimsel bir alan olup olmadığı geniş bir biçimde tartışılmıştır. Dönemin öncü sosyal çalışmacıları mesleğin bilimselliğinin oldukça geniş bir biçimde tartışıldığı bu dönemde, sosyal çalışma uygulamalarını kanıta dayandırarak sosyal çalışma disiplinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesinde önemli rol oynamışlardır. Diğer bilim dallarında olduğu gibi sosyal çalışma disiplinin de bir bilim dalı olarak kabul edilmesi, kanıta dayalı uygulamaların ve kuramların oluşturulmasıyla mümkün olmuştur. Bu çalışma sosyal çalışma biliminin ilk dönemlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda kullanılan sosyal kanıt modelini ele almaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, sosyal çalışma disiplinin bilimsel bir alan olarak kabul edilmesine ortam hazırlayan kanıta dayalı temelini ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Sosyal kanıt modeli, ilk dönem sosyal çalışma, kanıt türleri

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü