Sosyal Hizmetin Bağımlılık Alanındaki Rolü

"Bağımlılık bireysel ve sosyal yaşamda sorunlar doğuran biyopsikososyal bir problem alanıdır. Bireyin refahını ve sosyal işlevselliğini azaltan bir dizi sorunu içeren bir alan olarak sosyal hizmet mesleğinin doğrudan uygulama sahasıdır. Bağımlılığın gelişim sürecinde etkili olabilen mental rahatsızlıklar, sosyoekonomik problemler, aile içi sorunlar, iş ve sosyal yaşama ilişkin sorunlar vb. kişide bağımlılık gelişimi sonucunda ortaya çıkan sorunlar olabilmektedir. Bu açıdan sosyal hizmet mesleği doğallığında bağımlılık açısından risk unsurlarını barındıran gruplarla çalışmaktadır. Diğer yandan bağımlılık tedavisi alanında sahip olduğu kuramsal yaklaşımlar neticesinde toplum temelli tedavi sürecinin yürütülmesindeki en etkili mesleklerden birisidir."

Sosyal Hizmet ve Bütün Yönleriyle Bağımlılık El Kitabı, Grafiker Yayınları, 299-318.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü