Gençlik, Siyaset ve İdeoloji Konulu Eserler Bibliyografyası (1910-2017) Türkiye Gençlik Bibliyografyası Serisi-6

Değerler Eğitimi Merkezi olarak akademik ilgi alanımıza giren konulara ilişkin araştırmalar yapmayı ve bu araştırmaları alanda çalışanların istifadesine sunmayı en önemli işimiz olarak görmekteyiz. Bu kapsamda Merkez olarak “Araştırma Projeleri” açıyor ve bu projelerde üretilen bilgiyi, araştırılan konuları açık erişimle araştırmacıların ilgisine sunuyoruz. 2016 yılında Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman’ın yürütücülüğünde başlattığımız “Gençlik Araştırmaları Projesi”nde Türkiye’deki gençlik alanında ortaya çıkan literatürü derleyip belirlenen temalara göre analiz etmeyi hedefimize koymuştuk. Proje kapsamında görev alan yüksek lisans ve doktora öğrenciyle beraber 1910-2017 yıllarını kapsayan gençlikle ilgili kitap, makale, tez gibi eserler incelemeye alındı. Böylece yaklaşık 20 bin eser incelemesi yapılarak bu eserler aşağıdaki temalara göre disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirmeye alındı:
Gençlik, Din, Değer ve Ahlak
Gençlik, Kişilik, Kimlik ve Benlik
Gençlik ve Riskli Davranışlar
Gençlik ve Okul Merkezli Çalışmalar
Gençlik Kültürü ve Araştırmaları
Gençlik, Siyaset ve İdeoloji

“Gençlik, Siyaset ve İdeoloji” başlığıyla yayınlanan bu bibliyografya, 6 temadan oluşan “Türkiye Gençlik Bibliyografyası Serisi”nin altıncı ve son çalışması olarak karşınızdadır.

YAZARLAR
Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman Yazarlar ve Proje Araştırmacıları Abdullah Sabit Tuna Ali Aydın Bilgehan Toksoy Burak Acar Büşra Aydın Büşra Uygun Emel Bedir Hakan Karaman Kübra Demirçin Nezire Demir Ömer Miraç Yaman Rabia Aydın Rabia Çırpanlı
YAYIN TARİHİ
2021
YAYINEVİ
DEM
SAYFA SAYISI
239

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü