Türkiye Gençlik Çalışmaları Bibliyografyası (1923-2010)

Hazırlamış olduğumuz Türkiye Gençlik Çalışmaları Bibliyografyası’nı önemli kılan özelliklerden birisi, bibliyografyanın tamamının konular itibariyle yeniden bir tasnife tabi tutulmuş olmasıdır. Bibliyografya, konusuna göre tasnif edilirken yapacağımız ilk iş konuları hangi başlıklar etrafında oluşturmak gerektiği sorunu idi. Bunun için de çalışma boyunca kitap, makale ve tez konularından öne çıkan başlıkları merkeze alan bir konu tasnifi oluşturulmuştur. Nitekim biz de Bibliyografya’daki künyeleri öncelikle konu bazlı bir okumaya tabi tuttuk ve sonunda yirmi iki genel konu başlığı etrafında bir tasnifi hazırladık; a) Sosyal Değişim/Sosyal Sorunlar/ Sosyal İlişkiler/ Toplumsal Uyum/ Anomi-Yabancılaşma/ Yalnızlık/ Boş Zamanlar/ Sosyalleşme/ Depresyon; b) Dini İnanç-Tutum-Yaşayış-Şüpheler/ Kader/ Ahiret/ Dindarlık/ Din Eğitimi; c) Kimlik/ Kişilik/ Karar Verme Davranışları/ Benlik/ Tutum/ Kendini Kabul/ Kendini Açma; d) Üniversite ve Lise Gençliğinin Sorunları/ Gençlik-Ergenlik Sorunları/ Ergenlik Dönemi- Psikolojisi-Beklentileri; e) Aile ve Genç/ Anne-Baba Genç Çatışma-Uyum/ Kuşaklararası İletişim; f) Gençlik Kültürü/ Gençlik Profi li/ Gençlik Araştırmaları/ Genç İmajı-İmgesi/ Alt Kültürler; g) Ahlak/ Değer Yargıları; h) Toplumsal Rol-Cinsiyet/ Cinsellik/ Flört; ı) Eş Seçimi/ Aileye Bakış/ Duygusal Bağlanma-Aşk/ Arkadaşlık/ Akran İlişkileri; i) Gelecek Kaygısı-Beklentisi; j) Gençlik ve Siyaset/ Siyasal Tutum/ Sivil Toplum; k) Suç/ Çeteye Katılma/ Saldırganlık/ Öfke/ Şiddet/ İntihar/ Zararlı
Alışkanlıklar/ Duygusal-Cinsel İstismar/ Akran İstismarı/ Terörizm; l) Psikolojik Danışma/Gençlik Kampları-Merkezleri/Gençlik Hukuku-Kanunları; m) Teknoloji-Medya-İnternet; n) Öğrenci Olayları/
Öğrenci-Gençlik Hareketleri; o) Popüler Kültür/ Tüketim Kültürü/ Tüketicilik Rol; ö) Gençlik ve Meslek/ Genç İşsizliği/ Çalışan Gençler-Çocuklar; p) Eğitim/ Okul Başarısı; r) Atatürk ve Gençlik; s) Gençlere Tavsiyeler-Nasihatler/ Gençlik ve İdeoloji/ Gençlik ve İdeal; ş) Göç/ Yurtdışı-Göçmen Gençliği; t) Korunmaya Muhtaç Gençler ve Çocuklar/ Yetiştirme Yurdu Gençliği/ Sokak Çocukları; u) Gelecek Kaygısı-Beklentisi

YAZAR
Ömer Miraç Yaman
YAYIN TARİHİ
2010
YAYINEVİ
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
SAYFA SAYISI
612

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü