Gençlik ve Bağımlılık

...
Dört ana bölümden oluşan bu çalışma, ilk olarak gençlik ve madde bağımlılığı literatürünün ele alındığı bir değerlendirme yazısı ile başlamaktadır. Yaman ve Tuna tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye'de 1980 sonrası gençlik ve madde bağımlılığı ekseninde yürütülen lisansüstü tezleri ele almaktadır. Gençlik kavramında ve dönemlendirilmesindeki farklı yaklaşımları ele alarak başlayan çalışma, daha sonra konularına ve türlerine göre günümüze kadar yapılan lisansüstü çalışmaları incelemekte, yapılan bu çalışmaların konu, tür ve çalışma yoğunluklarına ait eğilim grafiğine yer vermektedir. Çalışmanın sonunda yer alan bibliyografya ile, gençlik ve madde bağımlılığı alanında çalışacak olan uzman ve akademisyenlere önemli bir veri seti sunmaktadır.
İkinci bölüm Türkiye'de madde bağımlılığı literatürüne birçok eser kazandırmış Cüneyt Evren tarafından kaleme alınmıştır. Evren; gençlerin bağımlılık süreçlerine etki eden aile ve akran etkisi, çocukluk çağı travmaları, bireysel ve genetik özellikler, dürtüsellik ve yenilik arayışı gibi konuları ele almakta, araştırma verileri ve klinik tecrübelerine dayanarak bağımlı genç profiline dair geniş bir analiz ortaya koymaktadır.
Itır Tarı, dördüncü bölümde madde bağımlılığı ile mücadele konusunu ele almakta, aile, akran ilişkileri ve toplum desteğinin gençlerin bağımlılıklardan kurtulması sürecindeki etkisine değinmektedir.
Dördüncü ve son bölümde önceki bölümlerden farklı olarak toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren teknoloji bağımlılığı konusu ele alınmıştır. Dinç, çalışmasında gençlerin teknoloji ile kurdukları ilişkiyi incelemekte, sağlıklı bir teknoloji kullanımı için gençlere ve ailelere düşen görevlere değinmektedir. Teknoloji kullanım yöntemlerini amaçlarına göre ayıran Dinç, gençleri bağımlılığa götüren risk faktörlerini ele almaktadır. Çalışmasının sonunda var olan risklerin en aza indirilmesi ve gençlerin teknoloji ile doğru ve sağlıklı ilişki kurmaları için tavsiyelerde bulunmaktadır.
Bu çalışmanın, bağımlılıkların azaldığı daha sağlıklı bir toplum ve genç nesil için çalışanlara ve alanyazına katkı sağlamasını umuyoruz.

Kitabın içindekiler ve giriş bölümünü görmek için tıklayınız.

Kitapta yer alan "Türkiye'de Gençlik ve Madde Bağımlılığı Literatürü: 1980 Sonrası Yapılan Lisanüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme" isimli ilk makalesi için tıklayınız."

YAZARLAR
Editör: Ömer Miraç Yaman - Abdullah Sabit Tuna Yazarlar: Ömer Miraç Yaman, Abdullah Sabit Tuna, Itır Tarı Cömert, Cüneyt Evren, Mehmet Dinç
YAYIN TARİHİ
2016
YAYINEVİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı
SAYFA SAYISI
130

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü